Nội Thất Văn Phòng There are 81 products.

q

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H2

Mô Tả: Bàn lãnh đạo hòa phát MS:DT1890H2 Mặt hình chữ nhật,mặt dày 80mm trên mặt có tấm PVC trang trí. Sử dụng hộc...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H3

Mô Tả: Bàn lãnh đạo hòa phát Mã Số: DT1890H3, Mặt hình chữ nhật,mặt dày 80mm trên mặt có tấm PVC trang trí. Sử dụng...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H4

Mô Tả: Bàn lãnh đạo hòa phát MS:DT1890H4 mặt lượn , trên mặt có tấm PVC   trang trí. Yếm huỳnh nổi, sử dụng Hộc + Tủ...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H6

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H6 mặt lượn cong, trên mặt có tấm  PVC trang trí. Yếm ghép nổi với các kẻ sọc tạo dáng...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H24

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H24 mặt lượn cong, trên mặt có tấm  PVC trang trí. Yếm ghép nổi với các kẻ sọc tạo...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H25

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H25 Mặt lượn cong, trên mặt có tấm PVC  trang trí. Yếm bàn ghép hộp lượn cong soi chỉ...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H26

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H26 Mặt lượn cong, trên mặt có tấm PVC  trang trí. Yếm bàn ghép hộp lượn cong soi chỉ...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H27

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H27, Mặt lượn cong, trên mặt có tấm PVC  trang trí. Yếm bàn ghép hộp lượn cong soi chỉ...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H31

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H31, Mặt lượn cong, trên mặt có tấm PVC  trang trí. Yếm bàn ghép hộp lượn cong soi chỉ...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H32

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H32, Mặt hình chữ nhật, trên mặt có tấm PVC trang trí. Yếm bàn ghép nổi trang trí giấy...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H34

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H34, Mặt chữ nhật, trên mặt có tấm PVC trang trí. Yếm thẳng, 2 bên sơn trắng soi chỉ...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H35

Mô Tả: Bàn lãnh đạo Hòa Phát MS: DT1890H35, Mặt lượn cong, trên có tấm PVC  trang trí. Yếm  ghép hộp lượn cong  dán...

0