Bàn Lãnh Đạo There are 19 products.

Bàn Lãnh Đạo

q

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H36

Mô Tả: Bàn lãnh đạo Hòa Phát MS: DT1890H36,Mặt lượn cong, trên có tấm PVC  trang trí. Yếm bàn ghép ốp nổi  giấy khác...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H37

Mô Tả: Bàn lãnh đạo Hòa Phát MS: DT1890H37,Mặt hình chữ nhật, trên  có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nổi dán giấy khác...

Bàn Lãnh Đạo Đặc Biệt DT3200

Mô Tả: Bàn lãnh đạo Hòa Phát MS: DT3200, Bộ bàn tủ đặc biệt veneer tần bì màu vecni, trang trí màu đen. Mặt bàn lượn...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H40

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H40, Mặt hình chữ nhật, trên  có tấm PVC trang trí. Yếm ốp nổi hình chữ V dán giấy...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H41

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H41, Mặt hình chữ nhật, trên  có tấm PVC trang trí. Yếm trang trí 3 hình chữ nhật ốp...

Bàn Lãnh Đạo DT 1890H43

Mô Tả: Bàn lãnh đạo MS: DT1890H43, Mặt hình chữ nhật, trên  có tấm PVC trang trí. Chân bàn hình hộp, phần yếm trang...

Bàn Lãnh Đạo Đặc Biệt DT3012

  Mô Tả: Bàn lãnh đạo Hòa Phát MS: DT3012, Bộ bàn tủ đặc biệt veneer Tần Bì màu vecni. Yếm, hồi bàn có ốp nổi phào...

0