Bàn Trưởng Phòng There are 9 products.

Bàn Trưởng Phòng

q

Bàn Trưởng Phòng ET 1400A

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1400A. Mặt bàn hình chữ nhật, 1 hộc liền 3 ngăn kéo  và bàn phím, bên trái bàn có 1...

Bàn Trưởng Phòng ET 1400B

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1400B. Mặt bàn hình chữ nhật, yếm bàn soi chỉ kết hợp phun màu đậm trang trí, bàn bao...

Bàn Trưởng Phòng ET 1400C

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1400C. Mặt bàn hình chữ nhật, 1 hộc liền 3 ngăn kéo lửng  và bàn phím, bên trái bàn có...

Bàn Trưởng Phòng ET 1400G

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1400G. Mặt bàn hình chữ nhật. Chân bàn ghép hộp bo vát gắn nẹp trang trí, yếm bàn phần...

Bàn Trưởng Phòng ET 1600E

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1600E. Mặt bàn hình chữ nhật, yếm bàn liên kết nổi bằng các trụ mạ và mặt bích nhôm,...

Bàn Trưởng Phòng ET 1600F

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1600F .Mặt bàn hình chữ nhật, yếm bàn phối màu giấy trang trí. Bên trong bàn bên phải...

Bàn Trưởng Phòng ET 1600H

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1600H . Mặt bàn hình chữ nhật. Chân ghép hộp, yếm bàn chia ba phần, bên trái và bên...

Bàn Trưởng Phòng ET 1600M

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1600M .Mặt bàn hình chữ nhật, yếm bàn cách điệu hình chữ M. Bàn gồm 01 hộc di động 3...

Bàn Trưởng Phòng ET 1600T

Mô Tả: Bàn trưởng phòng MS: ET1600T .Mặt bàn hình chữ nhật, yếm bàn phay lượn liên kết trụ mạ. Bên trái người ngồi...

0