Hộc Kéo There are 7 products.

Hộc Kéo

q

Hộc Kéo H-M3D

Mô Tả: Hộc kéo Hòa Phát Mã Số: H-M3D Hộc di động 3 ngăn kéo bằng nhau. Hộc sử dụng khóa giàn. Sản phẩm của Hòa Phát...

Hộc Kéo H-M1D1F

Mô Tả: Hộc kéo Hòa Phát Mã Số:H-M1D1F, Hộc di động 2 ngăn kéo, ngăn kéo dưới có thể để File tài liệu. Hộc sử dụng...

Hộc Kéo H-M1D1O

Mô Tả: Hộc kéo Hòa Phát Mã Số:H-M1D1O, Hộc di động 1 cánh mở trên, 1 ngăn kéo dưới. Sản phẩm của Hòa Phát được phân...

Hộc Kéo HRH1D1F/ TC

Mô Tả: Hộc kéo Hòa Phát Mã Số:HR H1D1F/ TC Hộc cố định có 2 ngăn kéo, ngăn kéo dưới có thể sử dụng  để file. Khóa...

Hộc Kéo HR H3D/ TC

Mô Tả: Hộc kéo Hòa Phát Mã Số:HR H3D/ TC Hộc cố định có 3 ngăn kéo, sử dụng khóa dàn. Sản phẩm của Hòa Phát được...

Hộc Kéo HR M1D1F

Mô Tả: Hộc kéo Hòa Phát Mã Số:HR M1D1F Hộc di động có bánh xe mạ gồm 2 ngăn kéo, ngăn kéo dưới có thể sử dụng  để...

Hộc Kéo HR M3D

Mô Tả: Hộc kéo Hòa Phát Mã Số:HR M3D Hộc di động có bánh xe mạ 3 ngăn kéo. Hộc sử dụng khoá dàn.  Sản phẩm của Hòa...

0