CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA NỘI THẤT MỘC THỊNH

CÔNG TRÌNH ÂU CƠ, QUẬN TÂN BÌNH

Tên Công Trình: Nhà ở dân dụng

Địa Điểm: Âu cơ, Tân Bình

Chủ Đầu Tư: Chị Tuyền

Công Ty Xây Dựng:Hoàng Hưng

Công Ty Nội Thất: Nội Thất Mộc Thịnh

Kiến Trúc Sư: Ths.Kts Phạm Hùng Cường

Các Công Việc của Công Ty Mộc Thịnh là:

- Tư Vấn Thiết kế tủ bếp, trang thiết bị của bếp

- Thi công tủ bếp, thiết bị bếp

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình

nội thất mộc thịnh thi công thiết kế công trình âu cơ quận Tân Bình


0