CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA NỘI THẤT MỘC THỊNH

CÔNG TRÌNH PHÒNG TIẾP VIÊN VIỆT NAM AIRLINE

Tên Công Trình: Phòng tiếp viên VIỆT NAM AIRLINE

Địa Điểm: phòng tiếp viên VIỆT NAM AIRLINE,TP-HCM

Chủ Đầu Tư: VIỆT NAM AIRLINE

Công Ty Xây Dựng:

Công Ty Nội Thất: Nội Thất Mộc Thịnh

Kiến Trúc Sư: Ths.Kts Phạm Hùng Cường

Các Công Việc của Công Ty Mộc Thịnh là:

- Tư Vấn Thiết kế toàn bộ nội thất các phòng.

- Thi công toàn bộ nội thất các phòng

Các Hình ảnh tiêu biểu của công trình:

noi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airlinenoi-that-moc-thinh-thi-cong-cong-trinh-noi-that-doan-tiep-vien-vietnam-airline


0